Fields marked with an * are required

Projektorpaket

Hyra projektorpaket

Eventpaket

Spegelboll, discokula

Konferenspaket

Konferenspaket

Mikrofoner

Trådlösamikrofoner

Ljudutrustning

Hyra ljudutrustning

Discoutrustning

Pioneer DJM 2000, CDJ 2000

Bildteknik

Roland-VR_50HD

Ljusutrustning

Ljusutrustning

Rigg, scen och truss

trossmål - trussportal