Digitala möten och event

Det har blivit ännu viktigare att få ut informationen till anställda och kunder nu under Covid-krisen.
Ni kan ha mötesdeltagare på plats samt mötesdeltagare på distans, att ingen missar den informationen. Ni kan ha en privata videomöten där bara inbjudan har tillgång till offentlig seminarier på intranät och sociala plattformar.

Med vår strategi tar ni åter igen kommandot över dom missade eventen, föreläsningarna, kurserna, eventuella sälj som ni skulle haft.

Världen har har förändrats, digitala mötestänket och tekniken blev viktigare än någonsin. Vi hjälper er hitta ny digitala mötesstrategier för er verksamhet som fungerar. 

Skicka en fråga eller ring: 08-888 176